Đăng nhập
 
Liên hệ

OVENMARU CHICKEN RESTAURANT

Địa chỉ: 187 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1,  TP HCM

Liên hệ: 028 38232866
Hotline: 01223695534
Email: ovenmaruchickenvietnam@gmail.com