Đăng nhập
 
Thực đơn
BÁNH MÌ PHÔ MAI

Giá: 110.000 đ

350 0

COMBO CƠM ĐÙI GÀ KHÔNG XƯƠNG

Giá: 75.000 đ

300 0

CƠM HÀN QUỐC TỔNG HỢP

Giá: 89.000 đ

296 1

ĐÙI GÀ GẠO LỨC SALAD VÀ KHOAI TÂY MIẾNG

Giá: 340.000 đ

681 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC NỬA CON

Giá: 155.000 đ

719 1

FANTA

Giá: 27.000 đ

263 0