Đăng nhập
 
Thực đơn
GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT CHUA CAY NỬA CON

Giá: 165.000 đ

1010 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT HÀN QUỐC NỬA CON

Giá: 165.000 đ

924 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT KEM

Giá: 165.000 đ

747 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT NƯỚC TƯƠNG NỬA CON

Giá: 165.000 đ

618 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC TỎI NGỌT

Giá: 165.000 đ

537 1

GÀ NƯỚNG PHÔ MAI TƯƠNG ỚT NỬA CON

Giá: 165.000 đ

935 1