Đăng nhập
 
Thực đơn
GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT CHUA CAY NỬA CON

Giá: 165.000 đ

709 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT HÀN QUỐC NỬA CON

Giá: 165.000 đ

587 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT KEM

Giá: 165.000 đ

439 0

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT NƯỚC TƯƠNG NỬA CON

Giá: 165.000 đ

399 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC TỎI NGỌT

Giá: 165.000 đ

336 1

GÀ NƯỚNG PHÔ MAI TƯƠNG ỚT NỬA CON

Giá: 165.000 đ

602 0