Đăng nhập
 
Thực đơn
GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT CHUA CAY NỬA CON

Giá: 165.000 đ

804 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT HÀN QUỐC NỬA CON

Giá: 165.000 đ

704 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT KEM

Giá: 165.000 đ

525 0

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT NƯỚC TƯƠNG NỬA CON

Giá: 165.000 đ

471 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC TỎI NGỌT

Giá: 165.000 đ

401 1

GÀ NƯỚNG PHÔ MAI TƯƠNG ỚT NỬA CON

Giá: 165.000 đ

704 0