Đăng nhập
 
Thực đơn
GÀ NƯỚNG SỐT BBQ NỬA CON

Giá: 155.000 đ

426 1

GÀ NƯỚNG SỐT CAY ĐẶC BIỆT NỬA CON

Giá: 180.000 đ

397 1

GÀ NƯỚNG TỎI TERI NỬA CON

Giá: 155.000 đ

438 1

GÀ NƯỚNG NỬA CON

Giá: 140.000 đ

493 0