Đăng nhập
 
Thực đơn
GÀ NƯỚNG SỐT BBQ NỬA CON

Giá: 155.000 đ

627 1

GÀ NƯỚNG SỐT CAY ĐẶC BIỆT NỬA CON

Giá: 180.000 đ

603 1

GÀ NƯỚNG TỎI TERI NỬA CON

Giá: 155.000 đ

636 2

GÀ NƯỚNG NỬA CON

Giá: 140.000 đ

892 0