Đăng nhập
 
Các món gà (Đã Bao Gồm VAT)
GÀ NƯỚNG SỐT CAY ĐẶC BIỆT NỬA CON

Giá: 180.000 đ

471 1

GÀ NƯỚNG TỎI TERI NỬA CON

Giá: 155.000 đ

506 1

GÀ NƯỚNG NỬA CON

Giá: 140.000 đ

609 0