Đăng nhập
 
Món Hàn (Đã bao gồm VAT)
COMBO CƠM ĐÙI GÀ KHÔNG XƯƠNG

Giá: 75.000 đ

382 0

CƠM HÀN QUỐC TỔNG HỢP

Giá: 89.000 đ

379 1

GIMBAP CÁ NGỪ

Giá: 69.000 đ

380 0

GIMBAP BULGOGI

Giá: 69.000 đ

370 1

SÚP RONG BIỂN THỊT BÒ

Giá: 85.000 đ

426 1

SÚP ĐẬU TƯƠNG HẢI SẢN

Giá: 120.000 đ

393 0