Đăng nhập
 
Thức uống (Đã bao gồm VAT)
TRÀ SỮA MARU

Giá: 39.000 đ

495 0

TRÀ DÂU

Giá: 39.000 đ

424 0

SPRITE

Giá: 27.000 đ

438 0

TRÀ ĐÀO

Giá: 39.000 đ

425 0

MOJITO STRAWBERRY

Giá: 39.000 đ

403 0

MOJITO PASSION FRUIT

Giá: 39.000 đ

454 0