Đăng nhập
 
Thức uống (Đã bao gồm VAT)
TRÀ SỮA MARU

Giá: 39.000 đ

293 0

TRÀ DÂU

Giá: 39.000 đ

227 0

SPRITE

Giá: 27.000 đ

265 0

TRÀ ĐÀO

Giá: 39.000 đ

241 0

MOJITO STRAWBERRY

Giá: 39.000 đ

229 0

MOJITO PASSION FRUIT

Giá: 39.000 đ

290 0