Đăng nhập
 
Thức uống (Đã bao gồm VAT)
TRÀ SỮA MARU

Giá: 39.000 đ

360 0

TRÀ DÂU

Giá: 39.000 đ

287 0

SPRITE

Giá: 27.000 đ

315 0

TRÀ ĐÀO

Giá: 39.000 đ

295 0

MOJITO STRAWBERRY

Giá: 39.000 đ

282 0

MOJITO PASSION FRUIT

Giá: 39.000 đ

339 0