Đăng nhập
 
Thức uống (Đã bao gồm VAT)
TRÀ SỮA MARU

Giá: 39.000 đ

453 0

TRÀ DÂU

Giá: 39.000 đ

381 0

SPRITE

Giá: 27.000 đ

403 0

TRÀ ĐÀO

Giá: 39.000 đ

390 0

MOJITO STRAWBERRY

Giá: 39.000 đ

371 0

MOJITO PASSION FRUIT

Giá: 39.000 đ

423 0