Đăng nhập
 
Món ăn khác
ĐÙI GÀ NƯỚNG SALAD VÀ KHOAI TÂY MIẾNG

Giá: 330.000 đ

447 0

GÀ NƯỚNG NỬA CON

Giá: 140.000 đ

609 0

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC NỬA CON

Giá: 155.000 đ

719 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT HÀN QUỐC NỬA CON

Giá: 165.000 đ

704 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT NƯỚC TƯƠNG NỬA CON

Giá: 165.000 đ

471 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC TỎI NGỌT

Giá: 165.000 đ

401 1