Đăng nhập
 
Món ăn khác
ĐÙI GÀ GẠO LỨC SỐT CARI CAY

Giá: 360.000 đ

1602 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC TỎI NGỌT

Giá: 165.000 đ

401 1

GÀ NƯỚNG SỐT BBQ NỬA CON

Giá: 155.000 đ

501 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT CHUA CAY NỬA CON

Giá: 165.000 đ

803 1

GÀ NƯỚNG GẠO LỨC SỐT KEM

Giá: 165.000 đ

525 0

GÀ NƯỚNG TỎI TERI NỬA CON

Giá: 155.000 đ

506 1