Đăng nhập
 
Món ăn khác
GIMBAP BULGOGI

Giá: 69.000 đ

279 0

CƠM KIM CHI PHÔ MAI

Giá: 145.000 đ

619 3

MIẾN XÀO HÀN QUỐC

Giá: 110.000 đ

364 1

SÚP ĐẬU TƯƠNG HẢI SẢN

Giá: 120.000 đ

275 0

COMBO CƠM ĐÙI GÀ KHÔNG XƯƠNG

Giá: 75.000 đ

300 0

CƠM NẤM KIM CHI RONG BIỂN

Giá: 69.000 đ

325 1